OPTİK KOOP 4 YOUR EYES DERGİSİ RÖPORTAJ

OPTİKOOP

“FUARLARIN MESLEKİ GELİŞİM AÇISINDAN KATKILARININ OLDUĞU GERÇEĞİ YADSINAMAZ. OPTİK KOOP OLARAK GEÇEN YIL DÜZENLENEN SİLMOİSTANBUL OPTİK FUARI’NA KATILDIK. ORTAKLARIMIZI FUAR ORTAMINDA AĞIRLAMAK, ONLAR İLE SEKTÖRE DAİR İSTİŞARELERDE BULUNMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sayın İlker Ayaz, Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Sekreterlik sıfatınız ve perakende mağazanız Gözde Optik’le sektörde oldukça bilinen bir kimliğiniz var. Şimdi ise OPTİKOOP, İstanbul Kooperatif’i Yönetim Kurulu Başkanı olarak ayrı bir görev daha ifa etmektesiniz. Öncelikle okurlarımıza biraz kendinizden ve sektörle tanışma hikâyenizden bahsedebilir misiniz?

16/03/1972 İstanbul doğumluyum. 1991 yılında İstanbul Bahçelievler de Gözde Optik adında bir mağaza açarak sektöre tam anlamı ile girdim. Aslında gözlükçülükte ikinci kuşak olarak mesleğe devam ediyorum. Kendimden bahsederken ismini anmadan geçmeyeceğim, Tufan Optik Kadir AYDIN  abinin Baba mesleğini devam ettirmemde çok büyük etkisi var. Baba dostu çok katkıları olmuştur, bu vesile ile sizlerin aracılığı ile buradan kendisine bir kez daha minnettar olduğumu söylemek isterim. Gözlükçülük severek yaptığım güzel bir meslek, hani derler ya dünyaya bir daha gelsem ….. inanın ben yine aynı mesleği yapardım. Mesleğe başladığımda şimdiki gibi çok para kazanılan bir meslek diye başlamadım. El sanatlarına yatkınlığım olduğundan severek, isteyerek başladım. 2012 yılında Mesleki anlamda yaşanan sıkıntılı süreçler neticesinde T.O.O.M.D derneğimizin olağan genel kurulu öncesinde Meslekteki büyüklerimiz tarafından yönetimde yer almamız istendi. Bu vesile ile severek yaptığımız mesleğimize farklı bir platformda hizmet etme şansı yakaladım. Dernek yönetiminde ikinci dönem yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Sonrasında T.O.O.M.D derneğimizin Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonun çatısı altında yer almasıyla birlikte Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Sekreterlik görevine başladım iki dönemdir bu görevimde devam etmekte. Acısı tatlısı ile 4 yıldır verilen görevleri elimden geldiği kadarı ile yapmaya çalıştım. Bazı dönemler de tartışmalarımızda oldu. İstemeyerek kırdığım arkadaşlar olmuştur. Benim şahsi olarak hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Kişilik olarak kindar bir kişiliğe de sahip değilim. Uzlaşmacı ve müzakereci bir yanım vardır. Yine buradan farkında olmadan kırdığım arkadaşlar olmuş ise haklarını helal etsinler. Sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım. İhtiyaç olduğu müddetçe mesleğim için görevlerime de devam edeceğim.

http://www.4eyes.com.tr/ckfinder/userfiles/images/1(35).jpg

• OptiKoop yanılmıyorsak eğer 2012 yılında kurulmuştu. Bizleri OptiKoop hakkında bilgilendirebilir misiniz? OptiKoop’un vizyonu, misyonu nedir, neden kurulmuştur, kuruluş aşamasından bu güne yaşanan zorluklar ve güzellikleri nelerdir?

2000’li yılların sonların da, ülkemizde optik sektöründe yaşanan rekabet ortamı, temel uğraş alanı insan sağlığı olan gözlükçülerin, mesleklerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini engeller boyuta ulaşması ile gözlükçülerimizin kendi çözümlerini üretmesini de beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu süreçte; için de bulundukları zorlukları aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören gözlükçüler, ilk kooperatiflerini 2011  yılı sonların da İzmir’de  kurarak bu düşüncelerini hayata geçirmişlerdir. Bu girişimi diğer bölgeler de hizmet veren gözlükçüler de izleyerek 2012 yılın da İstanbul ve 2013 yılında Mersin Kooperatifleri kurulmuştur. Aynı süreçte; gözlükçülerin yoğun olarak hizmet verdiği İstanbul’da sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimler sonucu 25 Eylül 2012 tarihinde bir araya gelinerek kooperatifimizin temelleri de atılmıştır. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğu optik sektöründe, üyelerinin mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi ve belirleyici olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinen İstanbul OptiKoop, bu anlayışını üyelerinden aldığı güçle gelecekte de sürdürecektir.

• Misyonumuz

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Gözlükçü kooperatifleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek. Kooperatif üyesi gözlükçüleri, sunduğu ürün ve hizmetler bağlamında farklı kılarak, tercih odağı haline getirmek. Üyelerin birincil gereksinimi olan optik ürün temin ve tedarik hizmetini yalnızca tedarikçi olarak görmeyip ona, çağdaş bir nitelik kazandırmak. Bu görevleri yerine getirirken; verimliliği esas alıp işletmenin kaynaklarını etkin kullanarak, yaratılan artı değeri her türlü teknolojik, ekonomik, mali ve yönetsel düzenlemeler ile yeni hizmet tasarımlarına ayırıp, hayata aktarmaktır.

• Vizyonumuz

İstanbul OptiKoop, yenilikleri takip edip teknolojiden faydalanarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini en üst düzeye çıkartmak suretiyle; ortak memnuniyetini arttırmayı ve güçlü yapısıyla pazarı etkileyerek pazar lideri olmayı ve üyesi olan optikleri tercih edilen sağlık hizmet sunucuları haline getirerek, gözlükçülük mesleğinin saygınlığını yükseltmeyi ve sektörün tüm aşamalarında yer almayı hedeflemektedir.

• Kalite Politikası

İstanbul OptiKoop faaliyet gösterdiği sektörde büyümeyi, süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapmayı, ortak memnuniyetini yükseltmeyi ve ortak  potansiyelini sürekli arttırmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir. Kooperatifimiz, ortaklarına sunduğu hizmeti yerine getirirken; ortak memnuniyetini artırmaya ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemini uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar. Gözlükçü ortaklarımızın mesleklerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla, sunduğumuz hizmetleri sağlarken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz;

• Ortak gözlükçülerimizin  güvenilir, zamanında, etkili ve kalite standartlarında ürün temin etmelerini sağlama
• Gözlükçülerimizin  memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
• Teknolojik yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
• Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak, pazarda öncü olmak,
• Tedarikçilerimizle  birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak,
• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli artırmak,
• Toplum ve çevreye duyarlı bir kurum bilinciyle sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmak,
• Satıştan sevkiyata tüm hizmet aşamalarında, kooperatif ortaklarına odaklı hizmet vermek ve  mükemmellik prensiplerini uygulamak,
• Tüm bunları yaparken, yasal ve resmi gerekliliklere tam anlamıyla uymak,   

• Üye Memnuniyeti Politikası

Üye odaklı çalışmayı benimsemiş olan OptiKoop’ta, ortaklarımızdan gelen tüm geribildirimler kayıt altına alınır. Belirlenen hedef süreler içinde çözümlenmesi için her türlü makul çaba sarf edilerek üye memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması başlıca kurumsal hedefler arasındadır. Ortakları tarafından OptiKoop’a iletilen her türlü memnuniyetsizlik üye şikâyeti olarak kabul edilip, her bir şikâyet konusu objektif olarak ele alınır, gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır. OptiKoop çalışanları, her şikâyeti bir armağan olarak değerlendirir ve iyileştirme yapabilmek için fırsat olarak görür. Kooperatifimizin üye şikâyetleri ile ilgili çözüm sürecine ilişkin taahhütlerini bilir ve yerine getirir. Ortaklarımızın beklenti, ihtiyaç, talep, öneri ve şikâyetlerinin en kısa sürede doğru şekilde karşılanarak üye memnuniyetinin sağlanması tüm çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Tüm geribildirim kayıtları, sunulan çözümler, verilen kararlar ve yazışmalar elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve bu kayıtlara ilgili çalışanların ulaşabilmesi sağlanır. Üyelerimiz, geribildirimlerine ilişkin alınan kararlar hakkında çeşitli aşamalarda bilgilendirilir. Şikâyetler; sunulan çözümlerle ilgili üyelerimizle mutabakat yapılmasının ardından sonlandırılır. OptiKoop’ta, şikâyetlerin yönetimi prosedüründe yasal ve mevzuata dayalı şartlar esas alınır. Geribildirimde bulunan üyelerimizin kişisel bilgileri gizlilik çerçevesinde korunur ve izin almaksızın üçüncü şahıs veya kuruluşlarla paylaşılmaz. OptiKoop geribildirim yönetimi için sağlamış olduğu kaynaklardan herhangi bir kazanç sağlamaz. Bütün bu prensipler ve uygulamalar çerçevesinde OptiKoop; sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatlarını yakalayarak en üst seviyede hizmet kalitesine ulaşmak ve hem bugün hem gelecekte üyelerine yüksek kalitede hizmet sunmak çabasında olacaktır. Kooperatifimizin öncelikleri, ortaklarımızın öncelikleri tarafından belirlenir. Bu nedenle ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı şekilde yanıt vermeyi hedefleyen bir duyarlılığa sahip olduğumuzdan emin olmalarını sağlamak için çalışırız.

• Optikoop’un çalışma şekli ne şekilde işliyor. Yani bir gözlük mağazası üyeliğin başından itibaren çalışma süresince hangi aşamalardan geçiyor? Mal temini ne şekilde yapılıyor, üye firma mağazasında bulundurmak istediği ürünü sizin üstünüzden mi alıyor ve buna benzer diğer uygulamalar ne şekilde gerçekleşiyor?

Gözlükçü meslektaşlarımız Kooperatif ortaklığı sürecinde öncelikle bir ortaklık dilekçesi ile Kooperatif genel merkezimize, Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere müracaatta bulunur. Yapılan bu müracaat yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, resmi müracaat evrakları tamamlanır. Ticaret odasına ortaklık bildirimleri tamamlanır. Bu aşamalardan sonra resmen ortaklık süreci başlar. Kooperatif ortaklarımızın anlaşmalı firmalarımız üzerinden yapmış oldukları alışverişler, irsaliye ile kendilerine ulaştırılır. Faturalama işlemleri Optik Koop Muhasebe birimi tarafından ortaklarımızın adreslerine kargo ile yollanır. Anlaşmalı tedarikçilerimizin tümü piyasa koşulları içerisinde Kooperatif ortaklarımıza özel ıskonto oranları ile mal çıkışı yapmakta, böylelikle ortaklarımızın fiyat rekabeti açısından korunması sağlanmaktadır.

• OptiKoop’un şu an için kaç üyesi var ve hedefleriniz nelerdir?

Optik Koop olarak Türkiye genelinde 100 satış noktamız var. Her yıl belirlenen büyüme hedefleri doğrultusunda üye alımlarımız devam etmektedir.  Yönetim olarak kontrollü büyüme taraftarıyız. Buradan tüm meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hali hazırda ülkemizde faaliyetine devam eden 3 Kooperatif var. İlerleyen günlerde tespitlerimize göre sektörümüzde rekabet ortamı şiddet ile artarak devam edecektir. Kooperatiflerimiz bu süreçte meslektaşlarımıza güvenli bir liman olacaktır. Biz Optik Koop Ailesi olarak ülkemizde faaliyetine devam eden kooperatiflerimizin 3 kooperatif olarak sınırlı kalmamasını, girişimci meslektaşlarımızın bir araya gelerek bu ve bunun benzeri birliklerin sayısının çoğalmasını destekliyoruz. 

• Kooperatifinizin mal satın alımında anlaşmalı olduğu üretici firmalar varmı ve bunlar hangileridir?  

Anlaşmalı firmalarımızın başlıcaları:
Aydın Optik,    Arıkan Optik,    Baha Optik,   Berra Optik,   Billur Optik,   Cenk Optik,   Efor Optik,   Gözlük Sanayi,   Opak Lens,   İnter Göz Optik,   İşbir Optik,   İpek Optik,   Hoya,  Mercan Optik

http://www.4eyes.com.tr/ckfinder/userfiles/images/1(37).jpg

OptiKoop’un temsil ettiği yani distribütörlüğünü yaptığı ve kendi adına olan ürünleri ve markaları var mıdır? Bu markalar hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz?

Bilindiği gibi sektörümüzde rekabet en fazla gözlük camı sektöründe yaşanmaktadır. Bu sebeple bizler Optik Koop Ailesi olarak kendi markamızla cam üretimi ile ilgili bir çalışma başlatarak, HİGH VİSİON ismi ile cam üretimine başladık. Markamızın patentini alarak ortaklarımızın mağazalarında satılmak üzere gözlük camı üretimine hız verdik. Bunun yanında gözlük çerçevesi olarak SMİLES adı altında ortaklarımızın mağazalarında beğeniye sunduğumuz optik çerçevesini de Kooperatif bünyemize kattık. Yeni projeler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.

http://www.4eyes.com.tr/ckfinder/userfiles/images/1(36).jpg

• Sektörde faaliyette bulunan diğer kooperatifler ve özel organizasyonlar nelerdir ve bu kurumlarla ortak çalışmalarınız varmı?

Optik Koop dışında ülkemizde faaliyet gösteren iki farklı kooperatif daha var. Kooperatifler ile çıkış amacımız ve mesleğe hizmetimiz noktasında her hangi bir farklılık olmadığından ilişkilerimiz dün olduğu gibi bugünde aynı samimiyeti ile devam ediyor. Aynı samimiyet den farklı organizasyonlar için bahsetmem mümkün değil. Rekabeti körükleyen televizyon reklamları ile mesleki faaliyetlerimize zarar veren kendine bir yaşam alanı açabilmek için meslektaşlarının hak ve hukuklarına saygılı olmayan, kanun ve yönetmeliklerden uzak, ticari A.Ş. mantığı ile yönetilen sağlık mesleği olmaktan uzak faaliyet gösteren oluşumlar ile aynı ilişkilerden bahsetmemiz mümkün değil.

• OptiKoop olarak 2015 yılında gerçekleştirilen Silmoİstanbul Optik Fuarı’nda katılımcı olarak oldukça da aktif bir şekilde yer almıştınız. Bu yıl için de mevcut stant alanınızı daha iyi bir hizmet sunmak adına büyüterek Silmoİstanbul fuarında olacağınızı biliyoruz. Bu yıl 8-11 Aralık tarihleri arasında 4.gerçekleşecek olan Silmoİstanbul Optik Fuarı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Fuarların mesleki gelişim açısından katkılarının olduğu gerçeği yadsınamaz. Optik KOOP olarak geçen yıl düzenlenen Slmoİstanbul fuarına katıldık. Ortaklarımızı fuar ortamında ağırlamak, onlar ile sektöre dair istişarelerde bulunmak bizler için çok önemli. Bu bağlamda 4. gerçekleşecek olan Silmoİstanbul Optik Fuarına tekrardan katılmaya karar verdik. Bir önceki yıla göre farklı bir stant dizaynı ile ortaklarımızı ağırlamak bizleri onurlandıracaktır.

• Son olarak dergimiz 4 your eyes Optik Magazin Dergisi ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Derginizi yakından takip ediyorum. Her ay düzenli olarak optisyenlik müesseselerine ulaşıyor. Gündeme dair, gözlük modasına ait en son gelişmeleri derginiz aracılığı ile takip edebiliyoruz. İyi bir gözlükçü aynı zamanda gündemi ve modayı yakından takip etmeli müessesesinde hastalarına en iyi hizmeti verebilmek adına teknolojik gelişmelerden haberdar olmalı. Derginiz bu anlamda bizler için çok faydalı bir kaynak. Son olarak şahsıma böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Buradan tüm meslektaşlarımıza hayırlı ve bereketli günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.