Hakkımızda
Birlikte Geleceğe;

Güç Birliği:
Kooperatifçilik
2000’li yılların sonların da, ülkemizde optik sektöründe yaşanan kaos ve keyfi uygulamalar; temel uğraş alanı insan sağlığı olan gözlükçüler, mesleklerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini engeller boyuta ulaşması; gözlükçülerimizin kendi çözümlerini üretmesini de beraberin de getirmiştir.


Mesleki Dayanışma:

Optik Kooperatifleri

Yaşanan bu süreçte; için de bulundukları zorlukları aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören gözlükçüler, ilk kooperatiflerini 2011  yılı sonların da İzmir’de  kurarak bu düşüncelerini hayata geçirmişlerdir. Bu girişimi diğer bölgeler de hizmet veren gözlükçüler girişimleri izleyerek 2012 yılın da İstanbul ve 2013 yılında Mersin’de kurulmuştur.

Bilinçli Birliktelik:

 OptiKoop

Aynı süreçte; gözlükçülerin yoğun olarak hizmet verdiği İstanbul’da sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimler, 25 Eylül 2012 tarihinde bir araya gelinerek kooperatifimizin temellerini atmıştır.

Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğu optik sektöründe; üyelerinin mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi ve belirleyici olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinen İstanbul OptiKoop, bu anlayışını üyelerinden aldığı güçle gelecekte de sürdürecektir.

 Misyonumuz  & Vizyonumuz
Misyonumuz

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Gözlükçü kooperatifleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek.

Kooperatif üyesi gözlükçüleri, sunduğu ürün ve hizmetler bağlamında farklı kılarak, tercih odağı haline getirmek.

Üyelerin birincil gereksinimi olan optik ürün temin ve tedarik hizmetini yalnızca tedarikçi olarak görmeyip ona, çağdaş bir nitelik kazandırmak.

Bu görevleri yerine getirirken; verimliliği esas alıp işletmenin kaynaklarını etkin kullanarak, yaratılan artı değeri her türlü teknolojik, ekonomik, mali ve yönetsel düzenlemeler ile yeni hizmet tasarımlarına ayırıp, hayata aktarmaktır.

Vizyonumuz

İstanbul OptiKoop, yenilikleri takip edip teknolojiden faydalanarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini en üst düzeye çıkartmak suretiyle; ortak memnuniyetini arttırmayı ve güçlü yapısıyla pazarı etkileyerek pazar lideri olmayı ve üyesi olan optikleri tercih edilen sağlık hizmet sunucuları haline getirerek, gözlükçülük mesleğinin saygınlığını yükseltmeyi ve sektörün tüm aşamalarında yer almayı hedeflemektedir.

Hizmet ve Kalite

Hizmet Politikası;

Eşitlikçi: Ürün temini, kampanya koşulları ve ödemelerde tüm üyeleri arasında eşit davranır.

Şeffaf: Kooperatifin tüm hesapları ortaklarına açıktır. Bu konudaki tek istisna diğer gözlükçü bilgilerinin gizliliği ilkesidir.

Katılımcı: Ortağı olan gözlükçüler, her yıl yapılan genel kurullara katılarak; düşünceleri ile katkı yapabilir, temsilcileri vasıtasıyla yönetim sürecine katılırlar.

Yenilikçi: Teknolojiyi yakından takip eder, kendi alanlarındaki yeniliklerin öncüsüdür.

Uzman: Tüm personelin eğitimli olmasına özen gösterir. Genel eğitimlerin yanı sıra periyodik olarak tüm birimlerini eğitimden geçirir.

Sağlık alanında hizmet vermenin bilinciyle; içinde bulunduğu sektörde yaşanan gelişmeleri uzmanlık alanı olarak kabul eder.

Sosyal Sorumluluk Sahibi: Ortağı olan gözlükçülerin mesleklerinden kaynaklanan hizmet sorumluluklarının yanında, sosyal ve toplumsal sorumluluklarının da olduğu bilinciyle; başta optisyen adaylarının eğitimlerine katkı sağlamak olmak üzere pek çok alanda sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini bir hizmet olarak görür ve bu alanda öncü rol üstlenir.

Kalite Politikası

İstanbul OptiKoop faaliyet gösterdiği sektörde büyümeyi ,süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapmayı, ortak memnuniyetini yükseltmeyi ve ortak  potansiyelini sürekli arttırmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir.

Kooperatifimiz, ortaklarına sunduğu hizmeti yerine getirirken; ortak memnuniyetini artırmaya ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemini uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar.

Gözlükçü ortaklarımızın mesleklerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla, sunduğumuz hizmetleri sağlarken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz;

  • Ortak gözlükçülerimizin  güvenilir, zamanında, etkili ve kalite standartlarında ürün temin etmelerini sağlama
  • Gözlükçülerimizin  memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
  • Teknolojik yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
  • Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak, pazarda öncü olmak,
  • Tedarikçilerimizle  birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli artırmak,
  • Toplum ve çevreye duyarlı bir kurum bilinciyle sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmak,
  • Satıştan sevkıyata tüm hizmet aşamalarında, kooperatif ortaklarına odaklı hizmet vermek ve  mükemmellik prensiplerini uygulamak,
  • Tüm bunları yaparken, yasal ve resmi gerekliliklere tam anlamıyla uymak,         

 

Belirtilen bu ilkeler doğrultusunda, temel yönetim ve çalışma yaklaşımımız olan Kalite Yönetim Sistemine  tüm çalışanlarımızla uymaya söz veriyoruz. 

 

Üye Memnuniyeti Politikası

Üye odaklı çalışmayı benimsemiş olan OptiKoop’ta, ortaklarımızdan gelen tüm geribildirimler kayıt altına alınır. Belirlenen hedef süreler içinde çözümlenmesi için her türlü makul çaba sarf edilerek üye memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması başlıca kurumsal hedefler arasındadır.

Ortakları tarafından OptiKoop’a iletilen her türlü memnuniyetsizlik üye şikayeti olarak kabul edilip, her bir şikayet konusu objektif olarak ele alınır, gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır.

OptiKoop çalışanları, her şikayeti bir armağan olarak değerlendirir ve iyileştirme yapabilmek için fırsat olarak görür. Kooperatifimizin üye şikayetleri ile ilgili çözüm sürecine ilişkin taahhütlerini bilir ve yerine getirir. Ortaklarımızın beklenti, ihtiyaç, talep, öneri ve şikayetlerinin en kısa sürede doğru şekilde karşılanarak üye memnuniyetinin sağlanması tüm çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

Tüm geribildirim kayıtları, sunulan çözümler, verilen kararlar ve yazışmalar elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve bu kayıtlara ilgili çalışanların ulaşabilmesi sağlanır. Üyelerimiz, geribildirimlerine ilişkin alınan kararlar hakkında çeşitli aşamalarda bilgilendirilir. Şikayetler; sunulan çözümlerle ilgili üyelerimizle mutabakat yapılmasının ardından sonlandırılır.

OptiKoop’ta, şikayetlerin yönetimi prosedüründe yasal ve mevzuata dayalı şartlar esas alınır. Geribildirimde bulunan üyelerimizin kişisel bilgileri gizlilik çerçevesinde korunur ve izin almaksızın üçüncü şahıs veya kuruluşlarla paylaşılmaz. OptiKoop geribildirim yönetimi için sağlamış olduğu kaynaklardan herhangi bir kazanç sağlamaz.

Bütün bu prensipler ve uygulamalar çerçevesinde OptiKoop; sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatlarını yakalayarak en üst seviyede hizmet kalitesine ulaşmak ve hem bugün hem gelecekte üyelerine yüksek kalitede hizmet sunmak çabasında olacaktır.

Kooperatifimizin öncelikleri, ortaklarımızın öncelikleri tarafından belirlenir. Bu nedenle ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı şekilde yanıt vermeyi hedefleyen bir duyarlılığa sahip olduğumuzdan emin olmalarını sağlamak için çalışırız.